نحوه‌ی برگزاری کلاس‌ها در هفته‌ی ششم تا نهم نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و یاوران علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

ضمن تبریک و آرزوی سالی همراه با سلامتی و سربلندی برای جامعه‌ی دانشگاهیان، پیرو اطلاعیه شماره ۴۲ و ۴۳ حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نحوه‌ی برگزاری کلاس‌ها از هفته ششم تا نهم نیمسال جاری با توجه به نامه شماره ۳۱۴۱۶۴/۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ معاونت آموزشی وزارت متبوع(https://storage.uk.ac.ir/SRfShUX7r3JJfMjJ) و مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مبنی بر ازسرگیری آموزش حضوری به صورت تدریجی، به شرح زیر جهت اطلاع جامعه دانشگاه اعلام می‌شود:

 

۱_ در ادامه‌ی هفته‌های قبل و تا پایان نیمسال جاری، دروس عملی/کارگاهی/آزمایشگاهی به شیوه حضوری (معمولی یا فشرده) برگزار می‌شود. در نیمسال جاری، صرفاً نمرات دانشجویانی در دروس عملی/کارگاهی/ آزمایشگاهی تأیید و ثبت کارنامه خواهد شد که برگزاری حضوری درس عملی مربوطه و حضور دانشجویان آن درس به تأیید مدرس/ مدیر گروه/ معاون آموزشی دانشکده به اداره خدمات آموزشی دانشگاه اعلام شود.

۲- ضمن ادامه‌ی برگزاری حضوری دروس تحصیلات تکمیلی که برخی از ابتدای نیمسال به صورت حضوری برگزار شده‌اند؛ تمامی دروس دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای، دکتری تخصصی ناپیوسته و دستیاری) از هفته هشتم نیمسال جاری (۱۴۰۱/۱/۲۷) به صورت حضوری برگزار می‌شود. از دانشجویان دعوت می‌شود جهت اطلاع از محل تشکیل کلاس‌ها از ۱۴۰۱/۱/۱۹ به سامانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است حضور دانشجویان در کلاس‌ها مطابق مقررات آموزشی الزامی و غیبت دانشجویان، مطابق آیین نامه تحصیلی لحاظ خواهد شد.

۳- جلسات دفاع از پارساها به صورت حضوری برگزار می‌شود. امکان شرکت داوران خارج از دانشگاه به صورت الکترونیکی با هماهنگی اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه وجود دارد.

۴- در هفته‌های ششم تا نهم نیمسال جاری، کلاس های دروس نظری دوره‌های کارشناسی به صورت الکترونیکی برخط در سامانه‌‌های دانشگاه برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاع از جزئیات سامانه‌های دانشگاه به اطلاعیه شماره ۴۲ یا https://b2n.ir/u21982 مراجعه شود. نحوه‌ی برگزاری دروس نظری دوره‌های کارشناسی به صورت حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد. اعضای هیأت علمی و مدعوانی که متقاضی برگزاری دروس نظری دوره کارشناسی به صورت حضوری در ادامه نیمسال جاری هستند می‌توانند پس از اطلاع به دانشجویان درس جهت تکمیل فرم ثبت نام خوابگاه (بند ۶)، از طریق مکاتبه گروه و دانشکده با حوزه معاونت دانشجویی، کلاس‌های خود را به صورت حضوری برگزار نمایند.

۵- معاونان محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها همانند قبل، ناظر بر حسن برگزاری کلاس‌ها و جلسات دفاع از پارساها و حسب مورد، ارائه‌ی گزارش به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشند.

۶- دانشجویان متقاضی خوابگاه (دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دارای دروس عملی در کلیه مقاطع تحصیلی) جهت تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام خوابگاه به تارنمای معاونت دانشجویی دانشگاه به نشانی https://vgraduate.uk.ac.ir/forms/stdroom از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸ تا ۱۴۰۱/۱/۱۹ مراجعه نمایند. اسکان در خوابگاه‌ها طبق دستورالعمل استاندارد با ظرفیت اسمی و اسکان حداکثر ۵ نفر (ترجیحاً ۴ نفر) در هر اتاق انجام می‌شود و انجام واکسیناسیون کامل (حداقل دو نوبت طبق اطلاعات موجود در سامانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه) یا ارائه‌ی نتیجه‌ی تست PCR منفی مطابق مقررات الزامیست.

۷- حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه برابر مقررات و برنامه تنظیمی مورد تأیید گروه/ دانشکده/ دانشگاه، شرط لازم ازسرگیری آموزش حضوری بوده و سامانه مبین آماده برگزاری کلاس‌های برخط از داخل دانشگاه است. پیرو بند ۹ اطلاعیه شماره ۴۲، اعلام برنامه هفتگی حضور اعضای هیأت علمی در سامانه آموزشی و‌ پژوهشی دانشگاه و طی مراحل تأیید آن توسط گروه و دانشکده جهت اطلاع دانشجویان و نصب در تابلو اعلانات مجاور اتاق اعضای هیأت علمی مورد تأکید است.

۸- دانشجویان می‌توانند طبق برنامه هفتگی اعلام شده توسط اعضای هیأت علمی، جهت رفع اشکالات درسی و اخذ مشاوره و راهنمایی به صورت حضوری مراجعه نمایند.

۹- امتحانات پایان نیمسال دروس در تمامی دوره های تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

۱۰- از دانشجویان دعوت می‌شود با مراجعه‌ی روزانه/هفتگی به تارنمای جامع آموزشی به نشانی https://edu.uk.ac.ir و تارنمای گروه‌های آموزشی ذیربط از اطلاعیه‌های به‌روز مطلع شوند.

۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

منبع:تارنمای جامع آموزشی

دانلود اطلاعیه