قالی شماره 36

قالی کرمان با طرح ناصرالدین شاه در شکارگاه

ابعاد:327در429 سانتی متر

تاریخ بافت: سده نوزدهم

محل نگهداری: مجموعه خصوصی