فرش عتیقه بافت راور


 
 فرش عتیقه کمیاب ایرانی کرمان راور
 حدود  1880، (100 × 96 سانتی‌متر)
 
 
 
منبع: