فرش برادران کاستلی 2


 
قالی کرمان با امضای برادران قاسطلی مربوط به اواخر دوره قاجار. 
 
برادران قاسطلی یا کاستلی از خانواده های سرشناس و ثروتمند ایتالیایی بودند که در استانبول به کار بانکداری و بازرگانی اشتغال داشتند. این خانواده از طریق شغل‌شان با قالی ایران آشنا شدند.
 
این فرش امروزه در آمریکا نگه داری می شود