فرایند ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان تمامی دوره‌های تحصیلی، اساتید راهنمای آموزشی و مدیران گروه‌ها

نظر به ضرورت برنامه‌ریزی به‌موقع توسط گروه‌های آموزشی و پیشگیری از تأخیر در انتخاب واحد و شروع به‌موقع کلاس‌های نیمسال تحصیلی آینده، فرایند ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با مزایای تسریع، تسهیل و کاهش تنش در دانشجویان حین انتخاب واحد و اخذ آمار صحیح متقاضیان دروس و اقدام به موقع دانشجویانی که سنوات مجاز ایشان به اتمام رسیده است به شرح زیر اجرا می‌شود:

۱- تمامی گروه‌های آموزشی از ۱۴۰۱/۲/۲۰ تا ۱۴۰۱/۲/۲۹ ، دروس قابل ارائه نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در سامانه جامع آموزشی تعریف می‌نمایند. در ثبت نام مقدماتی نیازی به تعریف روز و ساعت برای گروه‌های درسی نیست و صرفاً عنوان دروس قابل ارائه تعریف می‌شود. 

۲- تمامی دانشجویان لازم است در ثبت نام مقدماتی از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۳/۶ و از مسیر "ثبت نام مقدماتی" در سامانه جامع آموزشی دانشگاه شرکت کنند و حداکثر واحد مدنظر خود را اعم از پایه، عمومی و تخصصی انتخاب نمایند. حداقل واحد انتخابی در ثبت نام مقدماتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای که در شرف فارغ‌التحصیلی نیستند ۱۶ واحد است. راهنمای ثبت نام مقدماتی در تارنمای جامع آموزشی به آدرس edu.uk.ac.ir در دسترس است. شایان ذکر است در ثبت نام اصلی، دانشجویانی می توانند دروس عمومی را اخذ نمایند که در ثبت نام مقدماتی آن دروس را انتخاب نموده باشند.

۳- شرکت در ثبت نام مقدماتی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و انتخاب واحد اصلی برای دانشجویانی فعال می شود که در ثبت نام مقدماتی شرکت کرده باشند. اطلاع رسانی به تمام دانشجویان جهت شرکت در ثبت نام مقدماتی توسط گروه‌‌های آموزشی و روابط عمومی انجام می‌شود.

۴- دانشجویانی که در ثبت نام مقدماتی شرکت نکنند صرفاً می‌توانند در ثبت نام با تأخیر (حداقل دو ساعت تأخیر نسبت به ثبت نام اصلی سایر دانشجویان در شهریورماه ۱۴۰۱) با پرداخت جریمه تأخیر در ثبت نام و حداکثر ۱۴ واحد در مقطع کارشناسی و ۸ واحد در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب واحد نمایند.

۵- در بازه ثبت نام مقدماتی، دروس دانشجو توسط استاد راهنمای آموزشی (استاد مشاور) از طریق پردازش "تایید ثبت نام مقدماتی دانشجویان توسط استاد راهنما" بررسی می‌شود و در صورت تایید دروس توسط استاد راهنمای تحصیلی، فهرست دروس در انتخاب واحد اصلی دانشجو قرار می‌گیرد و در روز انتخاب واحد اصلی، دانشجو فقط گروه دروس موجود را انتخاب می‌نماید. امکان تغییر دروس در ثبت نام اصلی به تعداد حداکثر ۲ درس (تغییر بیش از دو درس با ارائه دلایل موجه از سوی دانشجو میسر و در اختیار مدیر گروه است) و پس از تأیید استاد راهنمای تحصیلی وجود دارد. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه تحصیلی یکپارچه، نقش استاد راهنمای آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مدیر گروه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ضمن دریافت پیشنهادهای عملیاتی اساتید راهنمای تحصیلی، تدابیر لازم را جهت تقویت ایفای این نقش اتخاذ خواهند نمود.

۶- دانشجویان لازم است حین ثبت نام مقدماتی با استاد راهنمای آموزشی خود در ارتباط بوده تا در صورت عدم تایید دروس توسط ایشان، نسبت به اصلاح دروس خود در بازه ثبت نام مقدماتی اقدام نمایند. بعد از حذف و اضافه نیمسال آینده و قبل از پایان ثبت نام، اساتید راهنمای آموزشی می توانند دروسی را که دانشجو خارج از برنامه گروه و علیرغم عدم تأیید در ثبت نام مقدماتی اخذ نموده است حذف نمایند.

۷- قوانین آموزشی (همانند اخذ بیش از ۲۰ واحد برای دانشجویان دارای معدل حداقل ۱۷، مشروطی، بدهکاری و سایر موارد به استثنای سنوات غیرمجاز) در ثبت نام مقدماتی اعمال نمی شود و این قوانین در ثبت نام اصلی اعمال خواهد شد. در خصوص پیش نیازها و همنیازها، سامانه با فرض گذراندن دروس نیمسال جاری تنظیم می‌شود.

۸- به استناد شیوه نامه مصوب دانشجویان دکتری، اخذ آمادگی جامع برای دانشجویان دکتری تخصصی (به استثنای دانشجویان دوره دستیاری دامپزشکی) که ۴ یا بیش از ۴ نیمسال مشغول به تحصیل هستند در ثبت نام مقدماتی نیمسال آینده امکان پذیر نیست و لازم است این دسته از دانشجویان مطابق ردیف ۳ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ جهت اخذ موافقت استاد راهنما/گروه و دانشکده از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اقدام نمایند تا در صورت موافقت گروه و دانشکده، امتحان جامع را بدون پرداخت جریمه ثبت نام با تأخیر در شهریور ۱۴۰۱ اخذ نمایند.

۹- دانشجویانی که سنوات مجاز ایشان به اتمام رسیده است امکان شرکت در ثبت نام مقدماتی را ندارند. ایشان می‌توانستند از هفته هفتم نیمسال جاری نسبت به اخذ مجوز تمدید سنوات خود با درخواست در سامانه گلستان اقدام نمایند. دانشجویانی که بعد از قفل نمرات نیمسال جاری (۴۰۰۲) مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه تحصیلی، امکان ادامه تحصیل نداشته باشند، می‌توانند درخواست بازگشت به تحصیل خود را جهت طرح در کمیسیون موارد خاص حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت و پیگیری نمایند.

۱۰- امکان ثبت نام مقدماتی برای دانشجویانی که به دلایل خاص (به غیر از موارد مندرج در بند ۹) و طبق مقررات جاری، سرترم ۴۰۱۱ ایشان غیرفعال بوده و اجازه ثبت نام ندارند (همانند دانشجویان بدهکار شهریه، دانشجویان دارای نقص مدرک و موارد مشابه) صرفاً در ایام ثبت نام مقدماتی فراهم خواهد شد. بدیهی است در صورت رفع محدودیت، دروس انتخاب شده در ثبت نام اصلی قابل اخذ خواهد بود. همچنین، جهت شرکت در آزمون‌های پایان نیمسال جاری، پرداخت بدهی شهریه نیمسال جاری الزامی است و همانند قبل، تسویه مبلغ پیش پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ توسط دانشجویان شهریه‌پرداز برای شرکت در انتخاب واحد اصلی (شهریور ۱۴۰۱) الزامی است.

۱۱- طبق بند ۶ مصوبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویانی که از برنامه مصوب دوره خود بازمانده‌اند و به دلیل تغییر برنامه، دروس برنامه ایشان ارائه نمی‌شود در صورت موافقت گروه و دانشکده می‌توانند حداکثر ۱۲ واحد درسی را از برنامه مصوب جدید دوره انتخاب نمایند.

منبع:معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه – ۱۴۰۱/۲/۲۶

دانلود اطلاعیه از اینجا