فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) مظهر کرامت، عدالت و شجاعت و شبهای قدر تسلیت و تعزیت باد.

پیامبر اسلام (ص) فرموده اند:

" حق علی (ع) بر این امت مانند حق پدر بر فرزند است."

فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) مظهر کرامت، عدالت و شجاعت و شبهای قدر تسلیت و تعزیت باد.