جشنواره فرهنگی دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید با هنر کرمان در نظر دارد جشنواره دانشجویی در زمینه صنایع دستی، با موضوع نوآوری در خلق صنایع دستی کاربردی برگزار نماید. لذا از همه دانشجویان محترم جهت ثبت نام و ارسال ایده ها به ایمیل دبیرخانه جشنواره دعوت به عمل می آید. به نفرات برتر جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی پرداخت خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل فرمایید.
مهلت ارسال آثار: 31 اردیبهشت 1399
جوایز: 300 میلیون ریال جوایز نقدی، حمایت مالی از پنج ایده اول جهت تولید انبوه و راه اندازی کسب و کار و آموزش پیشرفته با اساتید برتر بصورت رایگان.
ایمیل دبیرخانه جشنواره: farhangi.uk@gmail.com
تلفن تماس دبیرخانه: 33257341 -034