بازدید دانشجویان مرکز آموزش عالی فرش راور از موزه ها و بناهای تاریخی اصفهان

دانشجویان مرکز آموزش عالی فرش راور در تاریخ 13 الی 15 اردیبهشت ماه 96 از موزه¬ها و بناهای تاریخی اصفهان، با هدف ارتقاء سطح علمی و هنری بازدید کردند.

دانشجویان مرکز آموزش عالی فرش راور در تاریخ 13 الی 15 اردیبهشت ماه 96 از موزه­ها و بناهای تاریخی اصفهان، با هدف ارتقاء سطح علمی و هنری بازدید کردند. در این اردوی سه روزه از موزه "هنرستان هنرهای زیبا" و میدان نقش جهان اصفهان و بناهای تاریخی آن شامل عالی قاپو، مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله بازدید به عمل آمد و پیرامون نقوش کاشیها و ارتباط آن­ها با طراحی فرش
توضیحاتی به دانشجویان ارائه شد. 

 


 

در ادامه همچنین از سی و سه پل،  پل خواجو و  کلیسای "وانک" نیز بازدید شد و درمورد تاثیرات هنر ایرانی بر تزئینات این بنا با دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.