اطلاعیه جلسه آنلاین پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور مدیران گروه ها و رؤسا و معاونان دانشکده ها