اختصاص اعتبار یک میلیارد تومانی برای احداث ساختمان آموزشی و رفاهی مرکز آموزش عالی فرش راور

جهت مشاهده خبر کلیک نمایید. (لینک خبر)