معرفی


 

مرکز آموزش عالی فرش راور با مصوبه هیات دولت نهم در این شهرستان شکل گرفته است و در سال 1391در رشته کاردانی فرش موفق به جذب دانشجو شده است. رشته فرش در این مرکز در سال 1392 از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافته است. با توجه به سابقه و توانمندیهای این شهرستان در زمینه فرشبافی، این مرکز در راور تأسیس شد و بخشی از دانشجویان از بومیان این شهرستان و بخشی دیگر از اقصی نقاط کشور میباشد. شهرستان راور مرکز مهم تولید قالی در استان کرمان است. قالی‌های بافت راور شهرت جهانی دارند.